SlideShow 01, CA
SlideShow 02
SlideShow 03
SlideShow 04
การสัมมนาโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST)
โดย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น(ประเทศไทย) โดยความร่วมมือกับ สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษ และ CoST International Secretariat เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ