SlideShow 01, CA
SlideShow 02
SlideShow 03
SlideShow 04
กิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์
โดย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2558 ณ ร้านอาหาร รีเฟลกชั่น อะเกน (อารีย์ 3)