SlideShow 01, CA
SlideShow 02
SlideShow 03
SlideShow 04
งานสัมมนาวิชาการและเปิดตัวดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (Industrial Economic Indicator)
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เมื่อวันอังคารที่ 6 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุม GH 203 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา