SlideShow 01, CA
SlideShow 02
SlideShow 03
SlideShow 04
สศอ. จัดกิจกรรมสื่อมวลชนศึกษาดูงาน ประจำปี 2557
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมสื่อมวลชนศึกษาดูงาน (Press Tour) ประจำปี 2557 โดยมีคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สศอ. และสื่อมวลชนเข้าร่วมศึกษาดูงานและเยี่ยมชม บริษัท ไทยซุนฟู้ดส์ จำกัด อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2557